O P E N    B R I E F


December 2010

 

L.S.


Het historisch rallyseizoen 2010 is beëindigd en wederom kunnen we spreken van een bewogen jaar, met hoogte- en dieptepunten, waarbij het verlies van een paar “rallyvrienden” het meest blijft hangen.

De Commissie Historische Ritten & Rally’s van de FEHAC, kortweg CHR&R, heeft ook dit jaar met veel inzet getracht de historische rallysport voor organisatoren en deelnemers positief te beïnvloeden en te ondersteunen. Dat dit alleen lukt met een ervaren groep mensen, met het rallyhart op de juiste plaats, staat buiten kijf. Dit waarborgt namelijk de kwaliteit van de commissie en haar werk. Nu heeft deze ruime en brede ervaring van de commissieleden ook een keerzijde.
De leden binnen de commissie hebben zogezegd meerdere “Petten op”, zoals die van deelnemer, observer, organisator, oproller, uitzetter, webmaster en ga zo maar door.
Normaal gesproken behoeft dit geen conflictsituaties op te leveren, integendeel de commissie heeft hierdoor juist een zeer brede kennis van onze hobby. Als er zich de afgelopen jaren al een kwestie heeft voorgedaan, dan werd dit vrijwel altijd op amicale en respectvolle wijze opgelost.

Het afgelopen jaar hebben we helaas ondervonden dat dergelijke conflictsituaties zich, heftiger en frequenter voordoen, zelfs zodanig dat de integriteit van de commissieleden werd aangetast. Hierdoor is er, bij een aantal commissieleden, serieuze twijfel ontstaan over hun deelname aan, en het bestaansrecht van de commissie.
Tijdens de laatste jaarlijkse organisatorenvergadering, afgelopen september, is deze vraag dan ook aan de organisatoren voorgelegd. Weliswaar is de vraag door hen positief beantwoordt, maar toch bleven er de nodige vraagtekens en werd er binnen de commissie steeds vaker gesproken over “waar doen we het eigenlijk voor?” Dit is de afgelopen maanden veel sterker geworden.

Nu houden we ons het liefst bezig met klassieke auto’s, echter voor onze communicatie kiezen we voor moderne technieken zoals websites en e-mail. Deze zijn onmisbaar geworden in de hedendaagse werkzaamheden en ook daar treffen we een keerzijde met nadelige gevolgen.
Het was de DHRC die, op basis van gegevens uit haar enquêtes, een top tien van evenementen publiceerde op haar website. Weliswaar heeft dit maar kort op de website van deze club gestaan, maar lang genoeg om een aantal organisatoren uit hun stoel te doen laten springen en heftig te reageren op de inhoud van het bericht. In het daarop volgende e-mailverkeer zijn de fatsoensnormen absoluut overschreden, dusdanig dat het voor het betrokken commissielid, in zijn functie als webmaster van de DHRC, de spreekwoordelijke druppel was.

Ook is de communicatie tussen betrokken FEHAC bestuursleden en de commissie het afgelopen jaar meerdere malen bij belangrijke kwesties verstoord geweest. De te verwachte ondersteuning door het bestuur bleef bij deze aangelegenheden angstvallig achterwege.
Vervolgens is na een recent gesprek met de voorzitter en secretaris van de FEHAC, de latente houding van het bestuur weer eens boven komen drijven. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, wisten enkele bestuursleden, in hun naïviteit, de overige leden van de commissie te schofferen, met als gevolg dat de nog niet vertrokken commissieleden tevens hebben besloten hun activiteiten voor de CHR&R te staken.
Daarmee is de CHR&R een lege huls geworden, er zijn geen commissieleden meer. Mogelijk dat het bestuur van de FEHAC nog iets zal ondernemen, maar dat zal dan meer gebaseerd zijn op wel de lusten, maar niet de lasten.

Hoe nu verder?

Wellicht biedt een nieuwe initiatief vanuit de KNAF, een optie voor de toekomst. De samenwerking tussen FEHAC en KNAF was de afgelopen jaren helaas niet echt bemoedigend. Het mogelijk goed functioneren van een nieuwe sectie bij de KNAF hangt mede af van de mensen die er zich mee gaan bemoeien en hoe één en ander inhoud zal worden gegeven.
Het kan ook heel goed zijn dat iedere of een aantal organisatoren, net zoals vroeger, zijn eigen weg gaat, zonder een overkoepelende en ondersteunende structuur zoals door de CHR&R en KNAF werd geboden.

De afgifte en verwerking van de FIVA Identity Cards is overgedragen aan het secretariaat van de FEHAC. Vragen hierover dient u aan het secretariaat te richten.

Wij, als ex-commissieleden, gaan volgend jaar met veel plezier onze “Petten” dragen, alleen de “Pet” van de CHR&R zal daar niet meer tussen zitten, die hebben we zogezegd voorgoed aan de wilgen gehangen.

Wij wensen allen die de Historische Rallysport een warm hart toedragen veel succes maar vooral ook veel plezier in hun hobby!


De leden van de Commissie Historische Ritten en Rally’s

Frans Diepeveen (ex-voorzitter)
Wim van de Lagemaat
Charles Offinga
Maarten Peters
Go Wammes

Jan Meester heeft eind november de commissie al verlaten en is niet betrokken bij de publicatie van deze brief.